Co jiného je tak pošetilé, jako líbit se sám sobě, sám sobě se podivovat?