Žena, pokoušejíce se podobat muži, je stejně znetvořena jako zženštilý muž.