A lidské věci churavějí od toho, že lidé léčí všechna zla zas novým zlem.