A není známo, že mravy zamilovaného láska přizpůsobuje druhému?