"A spatřil jsem ho tak, jak jsem ho znal, jak když ho peklo vůbec nezajímá, vypínal hruď, i peklem pohrdal. (Tak popisuje Dante v Pekle setkání s Farinatou degli Umberti, vůdcem florentských ghibellinů, který byl po smrti odsouzen pro kacířství.)"