Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.