Hloupý člověk se vyznačuje tím, že vidí chyby druhých a na vlastní zapomíná.