Jakoukoli ránu, jenom ne ránu do srdce! Jakoukoli nevraživost, jenom ne nevraživost ženy! Jakoukoli mstivost, jenom ne mstivou nenávist! Jakýkoli trest, jenom ne trest od nepřítele!