Kde je vědění a inteligence, bude také velká faleš a pokrytectví.