Když člověk zahálí a nevzdělává se, je mrtev a zaživa pohřben.