"Mám sen, že jednoho dne tento národ povstane a bude skutečně žít podle svého kréda: „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni.“ Mám sen, že jednoho dne na červených kopcích Georgie budou synové bývalých otroků a synové bývalých otrokářů schopni spolu zasednout u stolu bratrství. Mám sen, že jednoho dne i stát Mississippi, pouštní stát, mořený horkem nespravedlnosti a útisku, se změní na oázu svobody a spravedlnosti. Mám sen, že moje čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzováni podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru. Dnes mám ten sen!"