Mír je svoboda založená na uznání práv každého člověka.