Nedočká se dobra, kdo setrvává ve zlu, ani ten, kdo neprokazuje milosrdenství.