Nepoddávej se ženě celou svou duší, aby ona nakonec neovládla tebe.