„Odpusť nám naše přednosti!“, tak bychom měli přistupovat k sousedovi.