Pamatuj, že smrt nepočká a smlouva s podsvětím ti nebyla odhalena. Dříve, než skonáš, prokazuj dobro příteli a podle svých možností mu s ochotou dávej.