Poniž se hluboce v duši, protože odplatou svévolníku jsou oheň a slzy.