Požehnaným je život, ve kterém není minulosti, budoucnosti, ve kterém vše náleží přítomnosti.