"Přátelství? Lehký opar z vína, / tlach, směna klepů, křehký most, / kde chodí ješitnost a špína / či protekčnictví hanebnost."