Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.