Z poraněného oka vytrysknou slzy, ze zraněného srdce vzejde zkušenost.