Žije-li člověk svobodně, nemůže získat velké jmění, poněvadž se to stěží podaří bez otročení davu nebo vladařům, přitom má ovšem všeho hojnost. I kdyby však náhodou nabyl velkého jmění, i to by ochotně rozdal, aby si získal přízeň svého okolí.