Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým.